دوره ویژه تقویتی موسسه کیسان به شرح زیر است


 

(تعداد جلسات و روز های برگزاری با هماهنگی قبلی میباشد)

 

تقویتی ریاضیات متوسطه (تشریحی و کنکور)

 

 

تقویتی فیزیک متوسطه(تشریحی و کنکور)      

 

 

چهار جلسه  جمع بندی فیزیک پایه(فوق ویژه)

 

 

تقویتی شیمی متوسطه(تشریحی و کنکور)

 

 

تقویتی عربی متوسطه(تشریحی و کنکور)

تقویتی ادبیات و زبان فارسی متوسطه(تشریحی و کنکور)

 

 

تقویتی دین و زندگی متوسطه(تشریحی وکنکور)

 

 

تقویتی زبان انگلیسی متوسطه(تشریحی و کنکور)

 

 

کلیه دروس ابتدایی (اول تا ششم)

 

 

دوره کامل آموزش زبان انگلیسی(آکادمیک)

 

دوره آموزشی نقاشی(طراحی با قلم و مداد طراحی)

 

 

دوره های مشاوره تحصیلی و تغذیه(ویژه کلیه دانش آموزان)

 

                  لطفا بعد از انتخاب دوره با شماره های موسسه تماس حاصل بفرمایید

 

                                                    02188392230-09029082807-09029082814

موسس و مدیر عامل: امیررضا طاهری